Tidslinje – HLL

Forløb af mine skoleår og efteruddannelser, som kom til at strække sig over 47 år
– og vare indtil 7 år før Efterløn/Pension – samt arbejde og fritid!

Skole- og Efter- uddannelser

1954

Fødselsår

Jeg kom til verden

Skoler:

Indtil 1962: Forskole
Indtil 1968: 2. – 7. Klasse
Indtil 1969: 1. Real + Aftenskole i Motorlære og Radioteknik
1972: Kørekort
1972 til 1976: Handelsmedhjælpereksamen

1961 – 1976
1986

Efteruddannelser:

Folkeskolens afgangsprøve:
Regning/ Matematik, Tysk og Engelsk
Folkeskolens udvidede afgangsprøve:
Fysik / Kemi og Dansk

HF enkeltfag:

Samfundsfag tv, Matematik ff og Psykologi

1987
1995

Grundkurser:

PC Introduktion, Struktureret højniveausprog, CAD som værktøj, Operativsystem MS/PC – DOS, MS – DOS Driver, Maskintegningsforståelse, ISOMETRI, Pladeudfoldning – Trin I og Kvalitetssikring

Jobrelaterede kurser:

Drift af affaldsforbrændingsanlæg
Teknonomuddannelse i Informationsteknologi
Grundkursus i førstehjælp
Elementær Brandbekæmpelse
Labtech Control Training Seminar

1996
1997

Jobrelaterede kurser:

Kedelpasseruddannelsen – Trin I
Kedelpasseruddannelsen – Trin II
Teknonomuddannelse i Virksomhedsorganisation

Jobrelaterede kurser:

Teknonomuddannelse i Miljøledelse
Gaffeltruck – certifikat – B

1998
1999

Jobrelaterede kurser:

Kursus i Miljøledelse
CONCORDE C5 – økonomisystem

Jobrelaterede kurser:

Projektledelse & projektstyring
Miljøstyring på Genbrugsstationer – modul 1-3

2000
2001

Jobrelaterede kurser:

Miljøstyring på Genbrugsstationer – modul 4
Lead Auditor uddannelse

Jobrelaterede kurser:

MED- uddannelse, Samarbejde
Basic Administration of Windows 2000 Server

2003
2004

Jobrelaterede kurser:

Microsoft Access 2000 – Trin I
Microsoft Access 2000 – Trin II

Jobrelaterede kurser:

7 Seminarer om opbygning af arbejdsmiljøledelse

2005
2006

Jobrelaterede kurser:

Grundkursus i Logihold

Jobrelaterede kurser:

It-sikkerhed med DS 484 (4 moduler
Grundkursus i førstehjælp)

2007
2008

Jobrelaterede kurser:

Drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatisk brandalarmsanlæg
Kursus i hjertestarter samt vedligehold af førstehjælp

Arbejde

1969

Tommerup Træindustri

Arbejdsdreng

Tommerup Bogtrykkeri/ Fyens Stiftstidende og Stiftsbogtrykkeriet

Bogtrykkerlærling, kontorbud og bybud

1969 – 1971
1971 – 1972

NEZLO møbler og tæpper, Odense

Chaufførmedhjælper

Arthur Hansen, Odense

Butikslærling indenfor boligtekstiler
– efter endt uddannelse, disponent i forretningen

1972 – 1976
1976 – 1978

Blumøller A/S, Odense

Lagerekspedient

Postvæsenet, Odense

Ekstrabud (samt fungeret som postbud- og overpostbud- afløser)

1978 – 1979
1979 – 1987

Forsvaret, Fredericia

Konstabelelev, Konstabel, Overkonstabel, Gruppefører

Militære efteruddannelser

1979: Uddannelse som telegrafist (bedst i klassen)
1979: Selvforsvarsmærket i bronze
1979: Terrænsportsmærket af 1. grad
1980: Elementær førstehjælp, sanitetsmærket i bronze
1981: Selvforsvarsmærket i bronze2
1981: Skyttemærket i bronze til gevær
1981: Bjærgningstjeneste
1982: Føreruddannelse af menig gruppefører
1982: Forsvarets førstehjælpsprøve
1984: Skyttemærket i bronze til gevær2
1984: Skyttemærket i bronze til gevær3

1979 – 1987
1987

Service Center Fyn

Tillært radio/ TV- tekniker

Reinholdt AV, Middelfart

AV Tekniker

1987 – 1991
1991

Superfoss Emballage, Hårby

Maskinopstiller og plastmager

Auris A/S, Middelfart

Tekniker – Servicechef
1994 – 1995: Sygdom af stress (Sygemeldt/arbejdsløs)

1991 – 1995
1995 – 2003

Vestfyns Forbrændingsanlæg ( fra 2003 TAS I/S)

2. nattevagt, operatør med sidemandsoplæring, systemansvarlig for miljøledelse og IT ansvarlig

Dansk Standard
– udvalg S-387

Deltaget i udviklingen af standarden DS 8001, Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem

2003 – 2004
2003 – 2009

TAS I/S

System- og IT- ansvarlig (IT Chef) samt ansvarlig for opbygning af virksomhedens ledelsessystemer

Arbejdssøgende

2009 – 2011
2010

I. K. Kontor & Data, Fredericia

04/10-31/10: Virksomhedspraktik som lagerekspedient

Netplan System Design.dk, Årslev

06/06-04/07: Virksomhedspraktik som IT-supporter

2011
2011 – 2014

Rambøll Danmark A/S, Odense

Projektansat som IT-supporter
(IT Technical Support Specialist)

Arbejdssøgende

2015
2015

IT-Afd. Sygehus Lillebælt, Vejle

Virksomhedspraktik som
IT-medarbejder

2015: Efterløn/ Pension

2020: Folkepension

2015 –

Fritid

1975 – 1979

Hjemmeværnsregion IV

Politikompagni 4332, Odense

Militære efteruddannelser

Skyttemærke i bronze til maskingevær: (HJVK 4332)
Kortkursus H81: (Hjemmeværnsskolen i Nymindegab)

1977
1982 – 1996

Post- og Telegrafvæsenet

Licenseret Radioamatør:
23-06-1982: Certifikat D
24-07-1984: Certifikat C
24-07-1985: Certifikat B
15-10-1996: Certifikat A (v/bek.)
(Medlem af EDR)

Hjemmeværnsregion IV

Stabskompagni 4100, Middelfart

1991 – 1992
1991 – 1992

Schæferhundeklubbens Kreds 26

Næstformand, BRK og Hvalpetræner

Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Revisor

1992 – 1995
1995 – 1997

Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Kasserermedhjælper
(kun ansvar for afregning via EDB)

Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Kasserer

1997 – 2015
1998 –

Medlem af Astronomisk Selskab

Amatør Astronom
(særlig interesse for solformørkelser)

Personaleforeningen TAS I/S

Kasserer

2008 – 2009
2009 – 2013

Vandrådet i Middelfart Kommune

Kasserer

Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Bestyrelsesmedlem

2018
2019 –

DK Camping Club, Kreds 2

Bestyrelsesmedlem